LO och Svenskt Näringsliv inleder samtal

Nu är det klart att också LO säger ja till att inleda samtal med arbetsgivarsidan i Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal mellan parterna på arbetsmarkanden. Tidigare har privattjänstemännen i PTK sagt ja.

Men det är än så länge bara inledande samtal säger LO:s avtalssekreterare Erland Olausson.

– Det vi har tackat ja till är inledande samtal och det är utfallet av det samtalen som avgör om det blir förhandling om ett nytt huvudavtal. Ska det kunna bli av så är det absolut viktigast att vi tillsammans slår vakt om att kollektivavtalen ska reglera förhållandena på svensk arbetsmarknad.

Från arbetsgivarsidan har det varit mycket tal om att man vill ändra på konflikträtten?

– De har framfört vad de tycker är viktigt att få diskutera. För vår del är det viktigt att slå vakt om kollektivavtalen, hög organisationsgrad.

Om man ser på frågor som arbetsrätt, konflikträtt och anställningsskydd. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva?

– Det viktiga för oss är att skapa ett arbetsliv där alla får plats och får delta efter förmåga och där man inte slås ut, utan får det stöd och hjälp man behöver, säger han.

Ett ja till överläggningar med arbetsgivarsidan är bara ett första steg på en väg som kan bli rätt lång och där inte är helt säkert att det mynnar ut i ett nytt huvudavtal i stil ursprungliga Saltsjöbadsavtalet från 1938.

Arbetsrätt
För LO är det just nu särskilt viktigt att frågor om arbetsrätt och strejk och anställningsvillkor regleras i avtal med arbetsgivarna; och inte riskera det blir försämringar genom lagstiftning av den sittande borgerliga regeringen.

Ett nytt avtal ökar chanserna för facket att behålla - om än med vissa eftergifter behålla makt och inflytande över villkoren på arbetsmarknaden.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se