Färjelinjer för lastbilar utreds

Vägverket kommer att undersöka om det går att minska trängseln i Stockholmstrafiken genom att starta nya färjelinjer.

En färjelinje går relativt snabbt att få igång, och i ett första skede är det tänkt att lastbilar och långtradare ska få alternativa vägar.

– Det beror ju på att vi har den här trängseln i Stockholm, och där har vi sett att vi skulle kunna öka framkomligheten för godstrafiken, förhoppningsvis, och därav titta på vilka färjelinjer som skulle kunna hjälpa till med den framkomligheten, säger Kristina Söderberg på Vägverket som utreder frågan.

Var ser ni möjliga färjelinjer?

– För att inte föregå utredningen vill jag inte säga några färjelinjer, utan det är precis det vi ska utreda under vintern, våren här.

Vem ska betala?

– Det är också en del i det hela, att se över vilka intressenter kan vara intresserade av att kanske vara med och finansiera en sådan här trafik.

Allt från avgifter till kommunala och statliga bidrag?

– Ja, det finns inga gränser i det här utredningsskedet, utan vi tittar på alla möjligheter.  

Trängseln på gator och vägar är ett ständigt återkommande problem i Stockholmsområdet och för att avlasta nuvarande nät kommer Vägverket att titta på om nya färjelinjer kan dras igång för den tunga trafiken.

Några sträckor som tidigare nämnts är bland andra Lidingö - Nacka och Slagsta - Ulvsunda.

Samarbete med åkerier
Vägverket kommer även att samrbeta med åkeriföretagen för att se om det finns fler sträckor som är intressanta.

Och från åkeriföreträdare mottas det mesta som kan underlätta framkomligheten positivt:

– Det är ett lovvärt initiativ av Vägverket.  Vi har tidigare undersökt de här tunga transporterna som inte kan gå över Essingeleden att få dem via färja. Kan man utveckla det här ytterligare så ser vi positivt på det, säger Torbjörn Heierson, vd för ABC-åkarna.