Skolsköterskebrist i länet - störst i Ovanåkers kommun

Skolorna i länet har för få skolsköterskor och lever inte upp till rekommendationen om max 400 elever per sköterska. Allra sämst placerar sig Ovanåkers kommun med 580 elever per skolsköterska i grundskolan. Skolsköterska Greta Höglund i Edsbyn tycker att det är otillfredställande att inte ha tillräckligt med tid att göra ett bra jobb.

Skolsköterska Greta Höglund har arbetat i mer än 25 år. Nu jobbar hon halvtid och har hand om runt 400 elever. Riksföreningen för skolsköterskor rekommendation är 400 elever på en heltidstjänst.

– Jag hinner inte jobba förebyggande så mycket mot övervikt och fetma. rökning eller andra droger och det är otillfredställande att inte hinna jobba med det, säger Greta Höglund.

I Ovanåkers kommun är snittet för skolsköterskorna i grundskolan 580 elever. Solveig Landar, barn och utbildningschef i Ovanåker är medveten om att arbetsbelastningen är för hög.

– Vi har för många elever per skolsköterska i vår grundskola så är det. Vi pratade om det i nämnden och sa att  nu när elevantalet sjunker ska vi inte röra antalet skolsköterskor utan försöka rätta till det så att vi närmar oss rekommendationerna, säger Solveig Landar.

Ovanåkers kommun har satsat på kuratorer och psykologhjälp till eleverna. Och det är bra tycker skolsköterska Greta Höglund. Men nu vill hon se en satsning på skolsköterskor.

– Jag vill även se en satsning på hälsofrågor så vi kan arbeta mer med folkhälosproblem, säger Greta Höglund.