اینجا را کلیک کنید

تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران در استکهلم

روز شنبه ۲۴ نوامبر تظاهراتی ازسوی سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در اعتراض به مقاله ای که در روزنامه ی سونسکا داگ بلادت چاپ شده بود در استکهلم برگزارشد. دراین تظاهرات که به گزارش رسانه های سوئد  با شرکت حدود پانصد نفرازهواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت در شهرهای مختلف سوئد برگزارشد، ازجمله مدیر سازمان وکلای بدون مرز  Kenneth Lewis  سخن رانی کرد.  به نوشته ی روزنامه ی داگنزنی هیتر، او در سخنان خود با اشاره به مقاله ی چاپ شده در روزنامه ی سونسکا داگ بلادت، از قوانین سوئد انتقادکرد که نمی توان یک نشریه را به اتهام تهمت و افترا، مادام که به شخص بخصوصی حمله نکرده، مورد پیگرد قانونی قرارداد. در مقاله ی روزنامه ی سونسکا داگ بلادت که توسط Bitte Hammargren  نوشته شده درابتدا به انتقاد مجیدصفایی، نایب رئیس سازمان جوانان حزب لیبرال مردم از شرکت دو نماینده ی پارلمان سوئد در میزگردی که چندی پیش توسط هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در استکهلم  برگزارشد اشاره شده است. نویسنده ی مقاله سپس به نقل از رئیس بخش عراق در وزارت امورخارجه ی آمریکا Lawrence Butler  که اخیرا از استکهلم بازدید کرده بود نوشته است که سازمان مجاهدین که  ازسوی آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب می شود، به عنوان یک سکت و گروه درخودبسته،  اعضای خود را بطور سیستماتیک مورد القای فکر قرارمی دهد. او همچنین گفته است که بسیاری از زنان عضو این سازمان در قرارگاه اشرف درعراق مورد تجاوز قرارگرفته اند بطوری که نمی توانند این سازمان را ترک کرده و به سوی خانواده های خود بازگردند. سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت به این مقاله واکنش نشان داده و اقدام روزنامه ی سونسکا داگ بلادت را همسویی با رژیم جمهوری اسلامی دانسته است.
برای تماس با Bitte Hammargren نویسنده ی مقاله و یا  Mats-Eric Nilsson  مدیرمسئول روزنامه ی سونسکا داگ بلادت اقدام کردیم، اما متاسفانه امکان گفتگو با آنها به دست نیامد. اما اشاره کنیم که Mats-Eric Nilsson  به روزنامه ی داگنزنی هیتر گفته بود که همسویی سونسکا داگ بلادت با جمهوری اسلامی و عدم انتقاد از این حکومت باتوجه به مقاله های متعدد این روزنامه در انتقاد از رژیم جمهوری اسلامی و ازجمله  نقض شدید حقوق بشر در ایران، کاملا بی اساس است. او همچنین اعتراض به چاپ مقاله ای با استفاده از نقل قول مستقیم یک مقام مسئول آمریکایی را قابل فهم نمی داند و نیز می گوید که آمادگی روزنامه را برای چاپ اعتراضیه ی سازمان مجاهدین به آنها اطلاع داده، اما هنوز اعتراضیه ای دریافت نکرده است.
شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در میدان نوررا بان توریت استکهلم پس از خوانده شدن قطعنامه و تاکید بر پشتیبانی از سازمان مجاهدین خلق ایران به سوی دفتر روزنامه ی سونسکا داگ بلادت راهپیمایی کردند، اما پلیس از نزدیک شدن آنها به دفتر روزنامه جلوگیری کرد.  گفتگویی داریم با پرویز خزایی، نماینده ی شورای ملی مقاومت ایران در اسکاندیناوی درمورد تظاهرات اعتراضی در روز شنبه در استکهلم.  
 
درگفتگو با پرویز خزایی، مجیدصفایی، مدیر وبلاگ Fria Iranvänner  و نایب رئیس سازمان جوانان حزب لیبرال مردم نیزمورد انتقادقرارگرفت. او پیش ازاین، شرکت دو نماینده ی پارلمان سوئد را در میزگردی در رابطه با سازمان مجاهدین مورد انتقادقرارداده بود. در گفتگویی با او، دلیل این امر را  پرسیده ایم.