Skvallerbäckens naturreservat har bildats

Länsstyrelsen beslutade på måndagen att bilda ett nytt naturreservat, beläget 13 kilometer norr om Söderhamn. Det ska heta Skvallerbäckens naturreservat.

Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och den värdefulla naturmiljön i området. Det 320 hektar stora området uppges ha ett flackt, kustnära, mosaikartat skogs- och myrlandskap.