Nytt logistikhotell byggs i Norrköping

Norrköping ska få ett nytt logistikcentrum där företag ska kunna hyra in sig för att kunna lagra olika varor.

Bakom satsningen står Mattssons fastighetsutveckling som köpt mark av Norrköpings kommun vid Herstadberg mitt emot Stadiums nya storlager.

– Vi upplever att dom etableringar som skett i Norrköping skapar en positiv spiral och kommunens arbete har också gjort att intresset är stort så det är kundernas intresse som gör att vi bygger förklarar vd:n Fredrik Mattsson företagets satsning.

Möjlighet att bygga ännu mer
Herstabergs Logistikcenter kommer att bli 10 000 kvadratmeter stor och beräknas stå klar under nästa vår.

Avtalet med Norrköpings kommun innebär också att Mattssons har möjlighet att i en andra etapp bygga ännu ett logistikhotell på 20 000 kvadratmeter på en tomt i närheten.

I logistikcentret ska företag kunna hyra in sig för att lagra olika varor.
Vilka kunder det kan handla vet inte Fredrik Mattsson idag men säger att det finns ett intresse och att det kan ta kortare eller längre tid innan det finns ett hyresavtal.

Stora markytor upplåts till företag
Norrköpings kommun håller på att ta fram fler detaljplaner för ytterligare två områden till förutom Herstaberg där företag ska kunna köpa mark för etableringar.

Det gäller dels det så kallade Malmölandet-Krusenhof där Holmen och Rörvik är intresserade av att bygga sågverk.

Det handlar om totalt 1.5 miljon hektar mark där Holmen har önskemål om att bygga på 600 000 kvadratmeter och Rörvik på 300 000 tusen kvadratmeter.

Även vid Västerbyholm på Händelö är 200 000 kvadratmeter mark aktuell som utreds av kommunen.

Kommunalrådet Mattias Ottosson är naturligtvis glad över utvecklingen och det nya logistikcentret.

– Norrköping ligger som en sådan punkt så att vi kan ha billiga , hållbara transporter och det är därför den här typen av etableringar kommer och skapar arbetstillfällen och det är det som är det allra viktigast säger Mattias Ottosson.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se