Mångmiljonsatsning på bostäder och industrimark i Alvesta

Bristen på bostäder och industrimark kommer inom några år vara enorm i Alvesta kommun. Men redan nu är behovet stort och därför har kommunen nu tagit fram en plan för vad som måste göras.

- År 2050 kommer vi vara 22 000 personer i kommunen, och för att kunna möta alla de människornas behov måste vi vidta de här åtgärderna, säger Sven Sunesson (c), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Nya bostäder på landsbygden söder om Moheda, 8 till 10 nya marklägenheter i Hjortsberga, flerbostadshus i Vislanda och ett nytt industriområde utmed väg 25. Det är några av de 20-talet satsningar som majoriteten i Alvesta, det vill säga socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och folkpartiet, anser måste göras de närmaste åren. Detta efter att de under hösten inventerat alla orter och till exempel tagit reda på vad som saknas och vad som behöver byggas.

Någon prislapp har kommunen inte satt på alla de här projekten, men självklart kommer det kosta stora pengar.

- Jag räknar med runt 10 miljoner kronor per år i många år framöver, säger Sven Sunesson.

Alla tätorter från Lidnäs i norr till Torne i söder finns med i åtgärdsplanen, men allra störst är behoven inne i Alvesta.

- Här måste vi komma åt mark så att vi kan bygga, säger Sven Sunesson.

Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se

Vad planeras på din ort? Läs hela listan på www.alvesta.se