Hagfors och Karlstad vill minska växthusgaserna

Två kommuner i Värmland, Hagfors och Karlstad, söker tillsammans drygt 29 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Hagfors ansöker om 10,7 miljoner kronor och Karlstad 18,6 miljoner kronor.
I hela landet har det lämnats in 71 ansökningar om mer än 2,3 miljarder kronor i bidrag till klimatinvesteringsprogram.
Naturvårdsverket har cirka 375 miljoner kronor att fördela. Vilka som får bidrag avgörs i maj 2008.