Alternativ till SAS söks i Jönköping

Flygbolaget SAS fortsätter sin timeout i Jönköping och ger varken besked om, när och hur trafiken ska återupptas.

Flygplatsen söker nu aktivt efter nya lösningar för att få igång en fungerande utrikestrafik. Och det kan bli fråga om andra flygbolag än SAS och andra nav än som tidigare Köpenhamn.

Att Jönköpings flygplats just nu inte har någon utrikes reguljärtrafik är oacceptabelt och innebär ett avbräck för flygplatsen, men framför allt för för näringslivet och besökare till Jönköpingsregionen, säger flygplatschefen Hazze Sandström till Nyheterna. Han hoppas på en lösning inom någon vecka.