100 misshandlade kvinnor får ingen hjälp

Alla kvinnors hus i Karlstad har hittills i år på grund av resursbrist varit tvungen att avvisa 100 misshandlade kvinnor som sökt hjälp hos dem. Och det är oklart om de avvisade kvinnorna har fått hjälp någon annanstans.
Ann-Karin Häger som jobbar på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad och är verksamhetsutvecklare för våldsutsatta kvinnor blev förvånad över hur många som blivit avvisade.

Det finns totalt 6,4 miljoner i utvecklingsmedel för länets kommuner till kvinnojoursverksamhet under 2007 och 2008. Karlstads kommun har redan ansökt pengar till Alla kvinnors hus, Brottsofferjouren och ett planerat stödcenter för våldsutsatta som kommunen vill driva tillsammans med Hammarö, Forshaga, Kil och Grums.
Men Länsstyrelsen har avslagit ansökningarna eftersom de saknar beskrivning om hur kommun ska utveckla sin verksamhet och samarbete med andra kommuner.
Ann-Karin Häger konstaterar att man ska jobba vidare med frågan.