Stor ökning av anmälda misshandelsfall

Anmälningarna om misshandel ökar. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets tio första månader anmäldes närmare 68 000 misshandelsfall, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med motsvarande tid i fjol.

2007 kan bli det värsta året hittills när det gäller anmälningar om misshandelsbrott.

Den största ökningen av de anmälda misshandelsfallen gäller krogvåld. Också anmälningarna av grov våldtäkt ökar.