Får lägga bud på Bornholmstrafik

Gotlandsbolaget visar återigen intresse för att köra Bornholmstrafiken. Rederi AB Gotland är ett nu av fem rederier som av den Danska trafikstyrelsen förkvalificerat sig till att lägga bud på den framtida Bornholmstrafiken.

Trafikstyrelsen kommer att skicka ut anbudsunderlag till de fem rederierna innan årsskiftet. Upphandlingen beräknas vara klar till slutet på nästa år och upphandlingen avser trafiken mellan år 2011 och 2016.

Verkställande direktör Jan Erik Rosengren säger att Gotlandsbolagets intresse för Bornholmstrafiken ligger i att bevaka andra trafiklinjer i Östersjön och granska deras upphandlingsspecifikationer och utvärdera om Gotlandsbolaget skall lägga anbud.