3,6 miljarder är fördelade

I dag har kommunfullmäktige beslutat om hur kommunens pengar ska användas under nästa år. Det mesta, 3,2 miljarder kronor, går till skola, vård och omsorg.

I stora drag så ställde sig oppositionen bakom den borgerliga majoritetens budget för 2008. Det var bara i några i mindre frågor som de la fram alternativa förslag.

Brittiz Benzler (v) sa själv att det inte skiljer mycket mellan förslagen - men att skilnaden är ideologisk. Hon argumenterade för att skolan ska få ytterligare en halv miljon till ekologisk och närproducerad mat, för att satsa 2,3 miljoner på dagis på kvällar, nätter och helger för de som arbetar inom handel, hotell, vård och omsorg. Hon argumenterade även mot de föreslagna skattesänkningarna på 15 öre 2009 och 20 öre 2010. Precis som socialdemokraten Björn Jansson som tycker att skattesänkningen betalas med försäljningar.

Gustaf Hoffstedt (m) försvarade sänkningen med att läget för en skattesänkningen var bra nu och att Gotland, trots skattesänkningen, har bland de högsta skattesatserna.