VA- och avfallsskötsel kan bolagiseras

Vatten och avlopps- och avfallsverksamheten i Uppsala kan komma att slås ihop och bilda ett kommunalt bolag. Det förslaget kom fram när styrgruppen för bolagsöversyn presenterade en rapport idag. Christian P Ljungberg är ordförande i styrgruppen.

- På det här området sker mycket utveckling, och för att möta den utvecklingen behöver man en så rationell och effektiv organisation som möjligt. Det handlar om att hålla nere taxorna, men också se till att man kan dra nytta av den senaste miljötekniken.

- Varför är det bättre med ett bolag då?

- Det blir en tydligare avgränsning mot resten av förvaltningen, sen kan det bli lättare att rekrytera kompetent personal i framtiden om man har ett sammanhållet bolag.  

Styrgruppen för bolagsöversyn utreder vad av kommunens verksamheter som till exempel kan tänkas bolagiseras eller läggas ut på entreprenad. Idag lämnade dom sin andra rapport som handlar om VA och avfallsverksamheten. Idag är de här verksamheterna uppdelade dels på VA-och avfallskontoret och dessutom på produktionsförvaltningen för teknik och service, det vill säga en beställar-utförarorganisation. Det här föreslår styrgruppen nu alltså att man ska slå samman till ett bolag.

På Kungsporten där många av de som berörs av det här arbetar hölls idag ett informationsmöte, Tommy Högström är VA-chef:

- Reaktionerna var väl inte speciellt stora, det är inget revolutionerande, det är ju bara en rapport i det här läget. Det gäller ju att vara en attraktiv arbetsplats och organisation. Att man kan börja på ett ställe och jobba sig upp är lättare om man har en gemensam organisation, säger Tommy Högström.

Det sa VA-chefen tommy högström, reportrar va Ulla deVerdier och Erik Mölller.