Kritik mot lyftanordning för patienter

Socialstyrelsen är kritisk till två patientlyftar som Blekingesjukhuset i Karlskrona använder.

Vid två tillfällen har patienter drabbats av att lyftarna inte fungerat som de ska. En av gångerna gled patienten ur lyften.

Socialstyrelsen anser att lyftarna inte uppfyller kraven och vill att Blekingesjukhuset ska ta dem ur bruk.

Ingen patient ska ha kommit till skada vid de båda incidenterna.