"Busslinjerna är för långa"

Busslinjerna i många städer i Sverige är för långa och för slingriga. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet av nationalekonomen Anders Ljungberg.

Vi klev på en buss i Stockholms innerstad tidigare i dag och pratade med nåra resenärer. En av dem var Arja Lindholm och hon håller med om att bussarna åker runt för mycket.

– Bussarna tar för långa omvägar, jag vill komma fortare till mitt mål. Det är för många hållplatser, så det tar för lång tid för mig att åka till jobbet. Jag tycker att det ska ta kortare tid, mera raka spåret. Man får kanske byta oftare eller gå en liten bit, tycker jag, sa hon.

Tänker för mycket på ekonomin
Enligt Anders Ljungberg som har skrivit avhandlingen har lokaltrafikföretagen förlängt sina busslinjer och gjort dem allt mer krokiga, eftersom de tänker för mycket på vad det kostar att driva busstrafiken och för lite på vad det kostar samhällsekonomiskt.

– På många ställen vet man av erfarenhet att busslinjer är alldeles för krokiga för att man har tänkt för mycket i företagsekonomiska termer, att man sparar in på investerings- och driftskostnader och tänker inte på den tid som resenärerna lägger ner på resan.

Charlotte Wäreborn Schultz som är vd på Svenska lokaltrafikföreningen håller med om att busslinjer som är långa och krokiga borde förkortas och rätas ut.

”Arbetet pågår redan nu”
– Min uppfattning är att det här arbetet med att få mera koncentrerade linjer, pågår i hela landet redan i dag. Att det finns en strategi hos flera hos trafikhuvudmännen som just går ut på att försöka koncentrera busstrafiken och kollektivtrafiken och satsa på stomlinjer i större utsträckning.

Men Mikaela Leijonmark som sitter på bussen i Stockholmstrafiken tycker inte att bussen tar för stora omvägar.

– Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är viktigt med tillgängligheten.

Så du tycker inte att det tar för lång tid?

– Nej, det tycker jag inte. Det är ett alternativ till tunnelbanan och så är det större tillgänglighet, säger Mikaela Leijonmark.

Magnus Liljesköld
magnus.liljeskold@sr.se