Skolorna definitivt kvar i Sollefteå

Skolorna i Sollefteå som varit hotade av nedläggning kommer att vara kvar. Det stod definitivt klart när Sollefteås kommunfullmäktige hade sammanträde på måndagseftermiddagen. Nio miljoner kronor extra avsattes till skolorna. Men vad som Långseleskolans lokaler är ännu oklart.