Det krävs mycket för att vården ska klara av att tiodubbla fetmaoperationer

Operationerna mot fetma ska kvalitetsbestämmas, så att de blir säkrare. Det berättar Ingmar Näslund på USÖ, som suttit med i den expertgrupp som tagit fram nationella riktlinjer för fetma-operationer. Det krävs mycket av vården för att klara av att tiodubbla antalet operationer, säger Ingmar Näslund.