Klartecken för Lidl på Ålidhem

Nu har också Umeås kommunfullmäktige gett klartecken till att Lidl får bygga på Ålidhem. Platsen var tidigare reserverad för parkeringsplatser.

Mataffären kommer att byggas intill Ålidhems centrum. Enligt Handelns utredningsinstitut betyder etableringen att stadsdelscentrumet stärks, och att många som inte har bil får tillgång till butik nära. På Ålidhems centrum finns två mataffärer sedan tidigare.

Platsen var tidigare reserverad för parkeringsplatser. Men i dag finns det överskott på parkeringar i stadsdelen, konstaterar byggnadsnämndens ordförande Åsa Öhgren, även om förtätningar är vanliga.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Rättvisepartiet socialisterna röstade emot förslaget.