Stopp i Blaikenaffären

Det blev ingen ackordsuppgörelse för Scanmining. Därför är det osäkert om Lappland goldminers köper verksamheten i Blaikengruvan. Carl- Åke Johansson, Lappland goldminers vd, säger att eftersom villkoret inte är uppfyllt finns det inte någon bindande överenskommelse.