Varnar för silver i kosttillskott

Livsmedelsverket varnar nu för kosttillskott som innehåller silver. Sådana kosttillskott marknadsförs ofta med argumentet att silver är bra mot infektioner och att vi lider brist på silver. Men enligt Hans Lindmark, mikrobiolog på Livsmedelsverket, så är bägge argumenten felaktiga. Silver i kosttillskott kan till och med vara farligt.