EU-rapport: Fortsatt hög arbetslöshet bland unga i Sverige

Arbetslösheten bland unga är fortsatt hög i EU-länderna. Enligt EU-kommissionens rapport om läget på arbetsmarknaden i EU 2006 är arbetslösheten i åldersgruppen 15-24 år i genomsnitt 17,4 procent. Sverige tillhör med 21,6 procents arbetslöshet de sämre i EU.

Kommissionen anser att en av huvudförklaringarna är att övergången från skola till arbetsliv inte fungerar för unga.

Det är betydligt svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden i EU-länderna än vad det är i USA, Kanada och Japan. Där är ungdomsarbetslösheten lite drygt hälften av den i EU.