Sanktioner införs för fransk jämställdhet

I Frankrike vill regeringen införa ett nytt system för att arbetsgivarna ska betala kvinnor lika löner som deras manliga kolleger. Jämställdhet och lika löner hörde till de många löften som president Sarkozy gav sin valkampanj i våras.

Det är redan straffbart att strunta i jämställdhet i Frankrike och betala kvinnor sämre än män om de utför samma jobb. Men lagen är totalt utan poäng, eftersom inget företag någonsin har ställts till svars för de orättvisa lönerna. Franska yrkeskvinnor tjänar i genomsnitt 19 procent lägre än sina manliga kolleger.

Regeringen tänker nu därför tala företagens språk och i stället införa finansiella sanktioner, förklarar arbetsmarknadsministern Xavier Bertrand.

Sanktioner införs
– Direkt tillämpbara sanktioner, så att alla spelar spelet, säger arbetsmarknadsministern.

Än är det inte klart, hur stora bötesbelopp det kan bli frågan om. En modell är att sanktionerna sätts i förhållande till företagets lönesumma, men sanktionerna ska vara så pass höga att inget företag överväger att inte lyda, sa ministern. Och tillade att vi får sluta att vara naiva, och dra slutsatser av att inget händer.

De eventuella bötessummorna ska gå till de företag, som sköter sig och som sätter igång att ändra sin lönesättning så att den blir jämställd. Arbetsgivarna har drygt ett år på sig, fram till den 31 december 2009, för att justera sin lönepolitik.

Elva procent arbetslösa kvinnor
Arbetslösheten bland franska kvinnor är högre än för män, elva procent jämfört med nio procent. Fyra kvinnor av fem jobbar, men en stor del arbetar deltid eller har osäkra anställningskontrakt.

Vid millennieskiftet gjorde franska statistikbyrån INSEE en granskning av arbetsfördelningen i det franska hushållet. Den visade att kvinnorna jobbade 680 timmar mer än männen per år. Med fransk 35-timmarsvecka betyder det 19 veckor mer än maken.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se