Ingen kränkning stå på hatlista

Det anses inte vara en allvarlig kränkning att registreras som måltavla för hatbrott.

300 personer, däribland två länsbor, har stämt en man på skadestånd för att de har stått med på en lista som mannen sammanställt i syfte att personerna skulle angripas.

De båda personerna från länet hade krävt 5000 kronor per person.

På listan registrerades över 1000 personer, vissa av dem politiker och andra kända personer. Ingen av de 300 personerna får någon ersättning från Brottsoffermyndigheten.