Toa-utsläpp i dike gav 10 000 kronor i miljöböter

En fastighetsägare i Vargön får betala 10 000 kronor i böter för att ha släppt ut avloppsvatten i ett dike på ett lite annorlunda sätt.

Fastighetsägaren döms till 10.000 kronor i böter för miljöbrott för att han ”på ett sinnrikt sätt” ordnat så att den tank som tar emot hans wc-avlopp istället kontinuerligt tömts i ett närbeläget dike.

Provtagning har visat att utsläppen innehåller stora mängder tarmbakterier.