Fullmäktige sa ja till Vårdval Gotland

Gotlands kommunfullmäktige har sagt ja till att införa Vårdval Gotland, som innebär att alla gotlänningar ska få välja vilken vårdcentral de vill gå till.

Beslutet öppnar också möjligheter för privata vårdcentraler att etablera sig.

Men det finns farhågor om att Vägval Gotland kan innebära att vårdcentraler som till exempel den på Gråbo läggs ner

Vänsterpartiets Carina Lindberg var emot förslaget och varnade för att vårdcentralerna i Roma, Klintehamn och på Gråbo hotas av beslutet.

Socialdemokraternas Åke Svensson hade inget emot privata vårdcentraler. Men en ny privat vårdcentral på exempelvis gamla P 18-området Visborg, får inte innebära att vårdcentralen på Gråbo försvinner, sa han.