Kriminalvården måste spara

Kriminalvården står inför besparingar, ett sparkrav på tre procent gör att verksamheten nu ses över. Just nu tittar Kriminalvården på om verksamheten kan effektiviseras.

Christer Karlsson som är chef för Kriminalvårdens region öst, som Östergötland tillhör, kan inte utesluta uppsägningar:
- Det är självklart så att alla sparbeting innebär en påfrestning för organisationen, så det är klart att vi är oroliga för hur vi ska klara sparbetinget, konstaterar han.

I Christer Karlssons kassavalv ligger 700 miljoner kronor som ska räcka till verksamheten i den östra regionen i år. Lika mycket blir det nästa år, men skillnaden är att verksamheten ska växa. Bland annat byggs fler fängelseplatser i Skänninge, och nu ses verksamheten över, säger Christer Karlsson:
- Vi genomför en pågående process som vi har startat det här året, där vi ska gå igenom alla enheter och göra verksamhetsanalyser och se om vi kan effektivisera verksamheten mer än vi har gjort idag

I dag arbetar 850 personer i Kriminalvårdens region Öst, dit Östergötland, och Småland tillhör. Hur stora förändringarna kommer att bli är för tidigt att säga, säger Christer Karlsson:
- Exakt var vi kommer att hamna kommer att avgöras under december månad och fram till januari, så det är lite för tidigt att uttala sig om, säger han avslutningsvis.

Daniel Klaar/Marie-Louise Kristensson
daniel.klaar@sr.se