Spillvärme från ESS kan återanvändas

ESS sekretariatet som arbetar för att få den planerade neutronforskningsanläggningen till Lund har nu inlett ett samarbete med Lunds Energi. Tillsammans ska de arbeta för att ta fram olika energilösningar.

Bland annat ska Lunds energi kunna använda spillvärmen från anläggningen och återanvända i fjärrvärmenäten i Lund och Eslöv för att värma upp bostäder och kontor.

Lösningen är unik och minskar också drifts- och investeringskostnaderna för anläggningen vilket enligt ESS sekretariatet förbättrar Lunds chanser att få bygga anläggningen.