Idrottsföreningar ska arbeta för etik

Nu har Borlänges idrottsföreningar skäl att spetsa öronen. För kommunalrådet Nils Persson vill att kommunen genom sina bidrag ska locka idrottsföreningarna till att mer aktivt arbeta med etik och spel.

– Vi ser hur det går till i Italien där man har rasistiska slagord och det här måste vi undvika och sätta stopp för, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Nils Persson i Borlänge.

Om Nils Persson får som han vill kan Borlänges föreningar i framtiden antingen förlora eller vinna i bidrag från kommunen beroende på hur väl man arbetar för justare spel och bemötande. Först och främst ska idrottsföreningarna se till att det inte förekommer mobbing eller rasism.

– Är man ett fotbollslag så ska man naturligtvis se till att alla är med på samma villkor och att ingen ställs åt sidan. Det här är en uppgift för ledare och tränare att se till att det funkar, säger Nils Persson.

Några exakta regler blir det inte, de får föreningarna själva formulera. Men det ska handla om att motverka mobbning, rasism, och användning av alkohol och tobak. Exakt hur det ska fungera är inte klart och åtminstone till en början är det frivilligt för föreningar om de vill delta eller inte i projektet.