Kritiserat slakteri har skärpt sig

Det slakteri i norra Uppland som tidigare fått allvarlig kritik från kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör har nu åtgärdat flera av dem brister som upptäcktes då.

Men fortfarande saknas väsentlig dokumentation om den personal som handskas med djuren och ägaren hade inte en bedövningsbox som är anpassad för de mindre djuren.

Under en uppföljande kontroll hittas även nya brister i slakteriet. Ett reservvapen saknades och inspektörerna kunde inte kontrollera exakt vad som hände i bedövningsboxen pga säkerhetsrisk.