Rökfritt inom äldreomsorgen

Även äldreomsorgen på Gotland ska bli rökfri från årsskiftet. Reglerna innebär att rökning bara får ske på dagens längre rast och att den som går ut för att röka, måste gå bort från arbetsplatsens område och även byta kläder.

Rökförbudet gäller redan inom hälso- och sjukvården och håller på att införas inom skola och förskola.

Personal inom äldreomsorgen säger till Radio Gotladn att de är positiva till rökförbudet och tror att det kommer att hjälpa fler att sluta röka, eftersom det blir jobbigt att gå iväg och byta kläder.