Halka ger fulla väntrum

Det har varit bråda tider för personalen på akutmottagningen på Universitets sjukhuset i Linköping. På grund av isbildning under snön på gatorna, så har rekordmånga tvingats uppsöka akuten efter att ha halkat.

Jan Ljunghusen, verksamhetschef på akutkliniken uppmanar därför folk att hålla sig inomhus:
-Med det tryck vi har sett här nu, så tycker jag att man ska vänta med att gå ut tills solen har värmt upp isen.

Igår började Universitets sjukhuset i Linköping använda sig av en ny patientjournal som är databaserad. Man hade således räknat med att det skulle ta lite längre tid i väntrummen än vanligt. Men det som tog längst tid var en lång rad människor som halkat på hala Linköpingsgator och slagit sig så illa att de tvingats uppsöka läkarvård.

Men att folk ska hålla sig inomhus för att undvika halkan tycker Tom Bark, ansvarig för vinterväghållningen i Linköping, är inte är nödvändigt:
- Det ska man naturligtvis inte behöva göra, säger han. Vi sandar kontinuerligt, men bara för att vi sandar så är det inte halkfritt. Man får se upp lite och ha ett par rejäla skor på sig.

Anton Frank
anton.frank@sr.se