300 i kö för svenskundervisning

En tvist mellan Eskilstuna kommun och ett utbildningsföretag gör att 300 personer står i kö för att få SFI- undervisning.  Kommunen har tagit hjälp av fyra företag för att hjälpa till att undervisa dom flyktingar som kommer till Eskilstuna.

På senare tid har det kommit fler flyktingar till stan än vad kommunen räknat med och därför har Eskilstuna kommun erbjudit fyra företag att hjälpa till med SFI-undervisningen, avtal skulle ha skrivits i september. 

Tre av företagen har tackat ja till erbjudandet. Men det fjärde företaget Competens Götaland, menar att Eskilstuna kommun brutit mot lagen om offentlig upphandling och har överklagat till länsrätten.    

Länsrätten har i sin tur fattat ett verkställighetsbeslut, som betyder att kommunen inte får skriva avtal med de andra upphandlingsföretagen förrän rätten avgjort om kommunen bryter mot lagen eller inte. 

Det har lett till att ungefär 300 elever nu står i kö till Svenska för invandrare.  

Harriet Candolf, områdeschef för Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun tycker att det har tagit alldeles för lång tid innan de har kunnat sätta igång den utökade verksamheten, en verksamhet som egentligen skulle ha varit igång sen oktober i år.  

På grund av länsrättens beslut sitter kommunen nu med bakbundna händer och kan inte hålla garantin om max två månaders väntetid till utbildningen.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se