Disciplinstraff efter förlossning där barnet avled

En läkare och en barnmorska i Lycksele får nu disciplinstraff för sitt agerande under en förlossning som slutade med att barnet avled. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att barnmorskan brustit genom att inte övervaka fostret kontinuerligt. Läkaren anses ha varit alltför passiv under förlossningen.

Det var en novemberkväll för två år sedan som kvinnan kom in till Lycksele BB med värkar. Fostrets hjärtljud övervakades med CTG-registrering en bit in på natten. Vissa förändringar syntes vid övervakningen, men kurvan blev normal igen. På morgonen fick barnmorskan muntlig information om att kejsarsnitt övervägdes. Men den födande kvinnan fick ändå äta frukost - vilket Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är kritisk till.

Beslut om kejsarsnitt
Ny fosterövervakning visade en gravt onormal kurva med nedgångar i fosterljuden. En timme och tjugo minuter senare togs beslutet om kejsarnitt - men genomförandet sköts upp. Att ha ätit innan operationen ökar risken för komplikationer för kvinnan. Redan innan bedömdes hon ha ökad risk, bland annat eftersom hon tidigare opererats i det området. Läkaren bedömning var att fosterljuden då inte omedelbart krävde kejsarsnitt.

Berättelserna går isär
Ny övervakning görs under förmiddagen - och den här gången går berättelserna isär. Enligt läkaren var fosterljuden normala då hon lämnade rummet och hon utgick ifrån att registreringen skulle fortsätta. Enligt barnmorskan var läkaren närvarande då hon stängde av registreringen. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att registeringen visar ett onormalt hjärtljud - och att det var oförsvarligt att stänga av registreringen. Även om läkaren inte ordinerat övervakning, borde barnmorskan inte ha stängt av, anser HSAN.

Barnet avled
Nu går en dryg timme till - och nästa gång kan inga hjärtljud höras eller ses. Vid akut kejsarsnitt föds ett livlöst barn. Återupplivningsförsök lyckas inte.

Genom att inte kontinuerligt att övervakat fostret har barnmorskan brustit i sina skyldigheter, anser HSAN och tilldelar henne en erinran. Läkaren tilldelas den skarpare disciplinpåföljden varning, för sin passiva handläggning av förlossningen. Efter händelsen har rutinerna på Lycksele BB ändrats.