Kanadensare nekas söka på Billingen

Ett gruvbolag från Kanada får avslag på sin ansökan om att söka efter mineraler på Billingen. Detta efter ett beslut i länsrätten. I mars i år avslog myndigheten Bergsstaten ansökan från gruvbolaget, som då valde att överklaga.

Främsta skälet till länsrättens beslut är områdets stora natur- och kulturvärden, skriver Västgöta-Bladet.

Företaget Continental Precious Mining har under hösten lämnat in en liknande ansökan att undersöka områden på Billingen, Varvsberget och Gerumsberget. Kommuner och andra berörda ska lämna synpunkter på den ansökan senast 10 december.