Skogsavverkning polisanmäld

Nyköpings kommun har polisanmält att någon har avverkat en skogsdunge utan tillstånd på kommunens mark.

Området som ligger nära vattnet har tidigare fungerat som skydd för fåglar och fågelföreningen har dessutom utfodrat fåglar där.

Nu är området avverkat och fåglarna söker sig inte längre till platsen, det skriver Sörmlands nyheter.