Fiasko för ny tentamensmetod

Högskolan i Borås har arbetat fram en ny tentamensmetod men premiären blev ingen succé. I Varberg, där högskolan driver lärarutbildning, blev en av 80 godkända.

Tentamensmetoden bygger på att studenterna ska ta ställning till en rad påståenden. Rätt ger pluspoäng, fel ger minus och ”vet ej” ger inga poäng alls.

Studenterna protesterade och poängräkningen gjordes om, så att fler blev godkända så småningom.

Trots det bedrövliga resultatet tror kursansvariga Annika Sandberg, på idén, skriver Hallands Nyheter.