Luften allt mer förorenad Bättre mätningar krävs

Luftföroreningarna ökar åter i Borås. Nu ska små skadliga partiklar i luften, mätas med en ny analysapparat som ska ställas upp vid Kungsleden i Borås. Resulatet kan leda till förbättrad gatusopning, säger Borås Stads expert på luftföroreningar, Sture Larsson-Jones.

Föroreningarna i boråsluften tycks öka igen, i takt med att antalet bilar ökar, även om det ännu inte finns säkra mätningar på det och även om de lättflyktiga föroreningarna, till exempel svavel- och kvävedioxid, ozon, bensen och toluen, inte är det största problemet.

Sture Larsson-Jones menar att om trafikolyckor varje år tar 500 människors liv i Sverige så tar föroreningar över 4000 liv.

Största boven är partiklarna - som kommer från Västeuropas industrier, Västsveriges vedeldning och den lokala trafiken.

Dieselbilar, även nya med partikelfilter, släpper ut partiklar som tillsammans med de föroreningar som fastnar på dem söker sig ut i våra lungor och vårt blod, säger Sture Larsson-Jones medan dubbdäcken river upp asfalten och skapar partiklar på det sättet.

                                            Bo Thorin
                                               bo.thorin@sr.se