Nybro vill lämna Regionförbundet

Nu hotar även Nybro kommun med att lämna Regionförbundet om inte posterna inom förbundet fördelas så de bättre avspeglar valresultatet.

Frågan togs upp på fullmäktigemötet under måndagen och det är den styrande majoriteten s, v och mp som föreslår att man går ur regionförbundet. Ett eventuellt utträde sker den 31 december 2010.

Efter en lång debatt beslutades om minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen.

Också Oskarshamn kommun ansöker om att lämna regionförbundet från och med hösten 2010 står kvar. Även det handlar om att få till en förändring i organisationen inom regionförbundet. Definitivt beslut tas på kommunfullmäktige i Oskarshamn i december.