Inga större förändringar i Vårdval Halland

Det blir inga större förändringar i Vårdval Halland för att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan vårdcentralerna.

Det har inneburit att vissa vårdcentraler som till exempel den på Andersberg i Halmstad gått back och tvingas nu att skära ner på viktiga funktioner medan andra fått ett överskott.

Men Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande tycker inte att det är ett problem. Han tycker att modellen är rätt eftersom det är patienten själv som väljer.

Att det i vissa områden bor människor som är i behov av tolk vid läkarbesök har man tagit hänsyn till och ändrar därför ersättnigen för tolkkostnader som nästa år blir dubbelt så hög som i år. Utöver det kommer det som sagt inte att göras några förändringar.

Landstingsstyrelsen anser dessutom att det är svårt att göra några förändringar för att gynna vårdcentralen på Andersberg då man menar att man inte fått någon utförlig beskrivning av vad som anses vara vårdtungt och resurskrävande.

Att det sen är ett område där många inte behärskar språket och därför inte förstått möjligheten att välja vårdcentralt tror inte Mats Eriksson på.