Larmet försenades 20 minuter AB Bostäder ändå nöjda

Brandlarmet från höghuset går inte direkt till Räddningstjänsten. Detta medförde en försening på 20 minuter. AB Bostäder är ändå nöjda.

Larmet i det branddrabbade höghuset på Hässleholmen i Borås är bara avsett för hyresgästerna och går inte automatiskt till räddningstjänsten.

Om larmet hade gjort det, hade räddningstjänsten snabbare kunnat rycka ut till brandplatsen på Tunnlandsgatan.

Men affärsutvecklingschefen Bengt Engberg på AB Bostäder är ändå nöjd med larmet.