Framtidens skogsbruk kan bli tudelat

Den stora efterfrågan på skogsprodukter gör att det är osökert om skogsråvaran räcker till i framtiden. En lösning kan vara att bedriva ett intensivare skogsbruk i vissa områden medan naturvård bedrivs i andra avgränsade skogsområden.

Per Forsman på Stora Enzo skog tror att en utveckling där vissa delar av skogen drivs hårdare för att få ut mer virke är möjlig.

Carl-Johan Dalsman, distriktschef för Skogsstyrelsen Fyrbodal, tror däremot inte på en sådan utveckling. Han tror på en svensk mer ”lagom” mellanmodell.

I april nästa år ska regeringen presentera sitt förslag till en ny skogspolitik.