Bättre för Stockholms äldre med ny plan

Alla tillsvidareanställda inom äldrevården ska ha vård-och omsorgsutbildning och det ska göras förebyggande hembesök hos alla som fyllt 75 år. Det är något av punkterna i den nya äldreplan som kommunfullmäktige i Stockholm klubbade på måndagen.

Dessutom ska alla stadsdelar från och med nästa år anordna dagkollo för äldre och måltidsmiljön ska förbättras.