Gott om insekter i länets grustag

Vid en stor inventering av insekter i Stockholms läns sand- och grustag har mer än 10 000 insekter samlats in. Inventeringen är gjord på 74 olika platser i länet under 2006. I nästan alla grustag hittades rödlistade arter, det vill säga insekter som är utrotningshotade.

Mats Gothnier, koordinator för åtgärdsprogrammen för hotade arter i Stockholms län säger att resultatet blev över all förväntan.

Han säger att de är extra glada åt den rika förekomsten av bibagge Apalus bimaculatus. En svartröd vacker liten skalbagge.