Vårdcentraler kan hbt-certifieras

Länets vårdcentraler utmanas nu att skaffa sig mer kunskap om homo-, bi- och transpersoner. Det här för att låta vårdcentralerna bli hbt-certifierade.

I dagsläget finns det bara en enda vårdcentral i Sverige, som är hbt-certifierad. Och om Landstinget i Jönköpings län får bestämma, så kommer nummer två att hamna här.

-Vi söker en vårdcentral just nu, som vill hoppa på det här. Det säger Eivor Blomkvist, som är sektionschef för Hälso- och vårdavdelningen på landstinget.

Personal utbildas i mångfaldsfrågor

På Riksby vårdcentral i Bromma utanför Stockholm har man arbetat med utveckla personalen i mångfaldsfrågor. Den vårdcentralen kallar sig idag hbt-certifierad.
Det är unikt i Sverige och handlar om att alla, som söker vård vid en vårdcentral ska få lika behandling oavsett vilken sexuell läggning de har. Och det här konceptet vill nu länets landsting ta efter.

-Vi har tänkt att försöka utmana någon av våra vårdcentraler att gå på ett liknande koncept, att bli certifierade på samma sätt. Utbilda personalen och se till så att ingen hbt-person känner sig kränkt i mötet med vårdcentralen, säger Eivor Blomkvist.  

Vad behöver den vårdcentralen i så fall bli bättre på?

-Framför allt att man tränar och utbildar personalen att fundera över sina värderingar och få kunskap runt de här frågorna, säger Eivor Blomkvist.

Reporter: Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se