Indonesien vägrar dela med sig av virus

Indonesien vägrar att dela med sig av fågelvirusprover till forskare från andra länder som arbetar med att ta fram ett vaccin mot fågelinfluensan. För att släppa iväg vävnadsprover från sjuka eller döda personer kräver Indonesien en garanti att utvecklingsländer får tillgång till billiga vaccin.

Indonesiens hälsominister har gått till hårt angrepp mot en amerikansk läkare som har tagit med sig vävnadsprover från en indonesisk patient som drabbats av en svår sjukdom. Ministern menar att proverna skulle kunna användas för att tillverka vaccin som fattiga inte kommer att ha råd med.

Indonesien är den nation som drabbats värst av fågelinfluensan H5N1, 91 personer har bekräftats döda i sjukdomen, och sen augusti har Indonesien stoppat all utförsel av vävnadsprover för att sätta press på omvärlden.

Experter befarar att fågelinfluensaviruset kan leda till en världsomfattande epidemi - en pandemi - som riskerar att döda miljontals människor. Och för de forskare som försöker ta fram ett vaccin mot H5N1 är det en förutsättning att de får tillgång till prover från drabbade personer.

I förra veckan höll Världshälsorganisationen WHO ett möte i Geneve där man misslyckads med att komma överens om ett nytt system för att dela med sig av virusstammar över nationsgränserna.

WHO:s inställning är att länder fritt ska dela med sig av vävnadsprover för att minska risken för globala sjukdomsutbrott.