Kustkommuner utreder vindkraft

Nyköpings och Oxelösunds kommuner söker gemensamt bidrag för att utreda var i kommunerna man skulle kunna bygga vindkraftverk.

Kommunerna vill samarbeta kring vindkraftsfrågan, eftersom man menar att de områden som utpekats som riksintressanta för vindkraft påverkar båda kommunerna, även om området bara ligger i det ena.

Kommunerna söker nu sammanlagt sjuhundra tusen kronor från Boverket i planeringsstöd.

Kommunerna vill samarbeta kring vindkraftsfrågan, eftersom man menar att de områden som utpekats som riksintressanta för vindkraft påverkar båda kommunerna, även om området bara ligger i det ena.

Kommunerna söker nu sammanlagt sjuhundra tusen kronor från Boverket i planeringsstöd.