Språket den 27 november Slang för samhällets stöttepelare

24 min

Vi återkommer till ämnet modeord, ett ämne som fick många lyssnare att fatta penna - eller tangentbord - och bidra med ord de tycker hörs alltför ofta.

Professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar:
- återkoppling
- fokusera, fokus
- aktör
- utanförskap
- transparent
- genomskinlig
- framkant
- paradigm
- på en skala
- våt dröm
- jiddra
- tifo