Martin Luther King tar emot fredspriset 1964

4:07 min

Baptistpastorn och medborgarrättsledaren Martin Luther King var bara 35 år när han fick Nobels fredspris för sin kamp mot orättvisorna i USA. 

King förespråkade samma icke-våldsmetoder som utformats av Mahatma Gandhi. Hans mål var att bryta rassegregeringen i det amerikanska samhället.
 
1963 organiserade King den marsch till Washington, som samlade 250 000 människor till stöd för medborgarrättslagstiftningen. Här uttalade han de berömda orden ”I have a dream”, ett uttryck för hopp om ett framtida samhälle präglat av jämlikhet.
 
1968 mördades King i Memphis.