Politiker och tjänstemän oense

Sprickan mellan den politiska majoriteten och kommunens tjänstemän i det socialdemokratiskt styrda Oxelösund är stor när det gäller hur hemtjänsten ska hanteras i framtiden. Tjänstemännen i kommunen vill gå på de borgerligas linje.

De borgliga partierna i Oxelösund vill konkurrensutsätta vissa delar av hemtjänsten. Man menar att kvalitén skulle höjas för de äldre och att det skulle stimulera företagandet i kommunen om man öppnade upp för privata alternativ.

Agneta Rönn, moderaternas starka kvinna i Oxelösund, menar att de borgerliga partierna för ovanlighetens skull även har tjänstemännen i kommunen med sig.

Såväl personalen på vård- och omsorgskontoret som på kommunstyrelse kontoret håller med om att kommunen borde konkurrensutsätta delar av hemtjänsten.

I dag är hela äldrevården i kommunen som Agneta Rönn säger monopoliserad och hon menar dels att kommunen inte kommer att ha råd att ha det så i framtiden men också att man som äldre vill kunna välja vem man vill ha tillexempel vård eller mat av.

Men socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet väntas rösta ner förslaget såväl i kommunstyrelsen nu på onsdag som på fullmäktigemötet i december.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se